τετραφάρμακος

Ἄφοβον ὁ θεός,
ἀνύποπτον ὁ θάνατος
καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον,
τὸ δὲ δεινὸν εὐκαρτέρητον
(PhilodemusHerculaneum Papyrus, 1005, 4.9-14)
Ἐπίκουρος

“The fundamental obstacle to happiness, says Epicurus, is anxiety,” writes D. S. Hutchinson

The Tetrapharmakos (τετραφάρμακος), or, “The four-part cure,” is the Greek philosopher Epicurus‘ (341 BC, Samos – 270 BC, Athens) recipe for leading the happiest possible life. The “tetrapharmakos” was originally a compound of four drugs (waxtallowpitch and resin); the word has been used metaphorically by Epicurus and his disciples to refer to the four remedies for healing the soul.