Σαράντα παλικάρια

Μουσική: Βαγγέλης Παπαθανασίου
ΕΡΜΗΝΙΑ : Ειρήνη Παππά

http://en.wikipedia.org/wiki/Odes_(album)

http://www.vangelislyrics.com/vangelis-and-irene-papas-odes-greek-lyrics.htm

http://www.vangelislyrics.com/vangelis-collaborations-lyrics.htm

Σαράντα παλικάρια
από τη Λε- μωρ’ απ’ τη Λεβαδιά
πάνε για να πατήσουνε
την Τροπο-, μωρ’ την Τροπολιτσά

Στο δρόμο που πηγαίνανε γέροντα,
μωρ’ γέροντ’ απαντούν.
Ώρα καλή σου γέρο
καλώς τα τα, καλώς τα τα παιδιά.

Πού πάτε παλικάρια
πού πάτε βρε, πού πάτε βρε παιδιά.
Πάμε για να πατήσουμε
την Τροπο-, μωρ’ την Τροπολιτσά

Continue reading “Σαράντα παλικάρια”