χρόνος

Ο χρόνος εννοείται “η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο”.2 Γενικά Χρόνος χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον. Κάθε φυσικό φαινόμενο π.χ. μια πτώση αντικειμένου στο έδαφος εξελίσσεται στην έννοια της ορισμένης χρονικής περιόδου. Ο χρόνος μετράται σε μονάδες όπως το δευτερόλεπτο και με ειδικά όργανα τα χρονόμετρα π.χ. ρολόι. Οι καθημερινές εμπειρίες αποδεικνύουν πως ο χρόνος “κυλάει” με τον ίδιο πάντα ρυθμό και μόνο προς μια κατεύθυνση – από το παρελθόν προς το μέλλον. Η κίνηση γενικότερα ούτε μπορεί να διακοπεί αλλά και ούτε να αντιστραφεί στην έννοια του χρόνου. Παρά ταύτα, όπως εξηγεί η ειδική θεωρία της σχετικότητας, αυτή η κίνηση μπορεί να επιβραδυνθεί με ασύλληπτα μεγάλες ταχύτητες.

Ένας άλλος στερεότυπος ορισμός για τον χρόνο είναι “ένα μη χωρικό γραμμικό συνεχές στο οποίο τα γεγονότα συμβαίνουν με εμφανώς μη αναστρέψιμη τάξη”. Πρόκειται για μείζονα έννοια η οποία λειτουργεί τόσο ως θεμελιώδης οντότητα, όσο και ως σύστημα μέτρησης. Με τον χρόνο ασχολήθηκε τόσο η φιλοσοφία όσο και η επιστήμη, διαμορφώνοντας ενίοτε αντιφατικές απόψεις για το νόημά του. Επί της ουσίας οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν στις μονάδες μέτρησης του χρόνου αλλά στο αν ο χρόνος ως οντότητα είναι δυνατόν να μετρηθεί ή αποτελεί τμήμα του μετρητικού συστήματος.

Etymology

Cognate with Sanskrit word ‘kaal’.

Pronunciation

Noun

χρόνος (genitive χρόνου) m, second declension; (khronos)

  1. time (in the abstract sense)
  2. specific time, period, term
  3. lifetime
  4. delay
  5. (grammar) tense

Inflection

Second declension of χρόνος, χρόνου
Case / # Singular Dual Plural
Nominative χρόνος τὼ χρόνω οἱ χρόνοι
Genitive τοῦ χρόνου τοῖν χρόνοιν τῶν χρόνων
Dative τῷ χρόνῳ τοῖν χρόνοιν τοῖς χρόνοις
Accusative τὸν χρόνον τὼ χρόνω τοὺς χρόνους
Vocative χρόνε χρόνω χρόνοι

Synonyms

Chronos (Ancient Greek: Χρόνος, “time,” also transliterated as Khronos or Latinized as Chronus) is the personification of Time in pre-Socratic philosophy and later literature.

Chronos was imagined as a god, serpentine in form, with three heads—those of a man, a bull, and a lion.[citation needed] He and his consort, serpentine Ananke (Inevitability), circled the primal world egg in their coils and split it apart to form the ordered universe of earth, sea and sky. Chronos was confused with, or perhaps consciously identified with, due to the similarity in name, the Titan Cronus already in antiquity,[1] the identification becoming more widespread during the Renaissance, giving rise to the allegory of “Father Time” wielding the harvesting scythe.

He was depicted in Greco-Roman mosaics as a man turning the Zodiac Wheel.[citation needed] Chronos, however, might also be contrasted with the deity Aion as Eternal Time[2] (see aeon).

Chronos is usually portrayed through an old, wise man with a long, grey beard, such as “Father Time“. Some of the current English words whose etymological root is khronos/chronos include chronology, chronometer, chronic, anachronism, and chronicle.

In the Orphic cosmogony, the unaging Chronos produced Aether and Chaos, and made a silvery egg in the divine Aether. It produced the hermaphroditic god Phanes, who gave birth to the first generation of gods and is the ultimate creator of the cosmos.

Pherecydes of Syros in his lost Heptamychos (the seven recesses), around 6th century BC, claimed that there were three eternal principles: Chronos, Zas (Zeus) and Chthonie (the chthonic). The semen of Chronos was placed in the recesses and produced the first generation of gods.[3]