ψιλός

From Proto-Indo-European *bʰosó. Cognates include Lithuanian basas, Old Armenian բոկ (bok), and Old English bær (English bare).

ψιλός m  (psilós)   feminine ψιλή, neuter ψιλό

 1. thin, fine, delicate

ψιλός m, ψιλή f, ψιλόν n; first/second declension; (psilos)

 1. naked, bare
 2. bald, smooth
 3. unclad, uncovered
 4. (military) light (troops)
 5. unarmed
 6. (of words) without meter (i.e. prose)
 7. (poetry) without music (Epic vs Lyrical)
 8. (singing) without music (a capella)
 9. (music) without singing (instrumentals)
 10. (grammar) without the spiritus asper (i.e. with the spiritus lenis)

First and second declension of ψιλός, ψιλή, ψιλόν

Number Singular Dual Plural
Case Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
Nominative ψιλός ψιλή ψιλόν ψιλώ ψιλά ψιλώ ψιλοί ψιλαί ψιλά
Genitive ψιλοῦ ψιλῆς ψιλοῦ ψιλοῖν ψιλαῖν ψιλοῖν ψιλῶν ψιλῶν ψιλῶν
Dative ψιλῷ ψιλῇ ψιλῷ ψιλοῖν ψιλαῖν ψιλοῖν ψιλοῖς ψιλαῖς ψιλοῖς
Accusative ψιλόν ψιλήν ψιλόν ψιλώ ψιλά ψιλώ ψιλούς ψιλάς ψιλά
Vocative ψιλέ ψιλή ψιλόν ψιλώ ψιλά ψιλώ ψιλοί ψιλαί ψιλά

ψιλός in A Greek-English Lexicon by Liddell & Scott, Clarendon Press, Oxford, 1940

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν

THE OLDEST KNOWN MARIAN PRAYER

Beneath Thy Protection (Greek: 1017528_509794469090337_1326831733_n; Latin: Sub tuum praesidium) is the oldest preserved extant hymn to the Blessed Virgin Mary (Theotokos God-Bearer). circa 2nd century AD

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

Latin Text with English Translation

Sub tuum praesidium
confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta

Under thy protection
we seek refuge,
Holy Mother of God;
despise not our petitions
in our needs,
but from all dangers
deliver us always,
Virgin Glorious and Blessed