Έργα και Ημέραι Ησιόδου

Δημιουργήθηκε με το Sony Vegas Movie Studio Platinum edition 9.0
Μουσική:Avatar(η ταινία) soundtrack
Ένα έργο του Ησιόδου το οποίο μας δίνει πολλές πληροφορίες για την δημιουργία της ανθρωπότητας αλλά και την απομάκρυνση από τους θεούς.Επίσης,δίνει ηθικές συμβουλές οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν,διαφορετικά θα τιμωρηθούν από τον Δία.Τέλος,ως άνθρωπος της επαρχίας και ο ίδιος ο Ησίοδος,δίνει συμβουλές για την επιβίωση των ανθρώπων μέσω της καλλιέργειας αλλά ακόμα και για τα ναυτικά ταξίδια(από την πολύ μικρή εμπειρία που είχε).
Πολύ ενδιαφέρον και ωραίο κομμάτι του κειμένου,είναι εκείνο το οποίο μιλάει για τα γένη των ανθρώπων.Ο Ησίοδος καταφέρνει να αποτυπώσει πολύ σωστά τα χαρακτηριστικά(ήθος,εμφάνιση)τους μέσα σε πολύ λίγες σελίδες.

(Δεν πρόκειται για επιστημονικό video.Είναι μια ελεύθερη μετάφραση επιλεγμένων αποσπασμάτων του βιβλίου)

WORKS AND DAYS , TRANS. BY H. G. EVELYN-WHITE

Έργα και ημέραι

Hesiod, Works and Days